ที่ระลึกจากจังหวัด


ร้านค้าของที่ระลึก

จันทบุรีมีสินค้าของที่ระลึกหลายชนิด ได้แก่ อัญมณี ผลิตภัณฑ์เสื่อ เส้นก๋วยเตี๋ยว พริกไทย กะปิ ทุเรียนกวน และผลไม้จำพวกเงาะ ทุเรียน มังคุด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัด และจะมีงานเทศกาล ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี

ร้านค้าของที่ระลึกมีดังนี้

วิบูลย์สุข 256 ถนนเบญจมราชูทิศ โทร. 311053
ไทยรุ่งเรือง 82 ถนนศรีรองเมือง 2 โทร. 311465
กัวจิ่งเซ้งเฮง 16 ถนนศรีรองเมือง โทร. 312119
ตลาดพลอยจันทบุรี อยู่บริเวณถนนศรีจันทร์
ปฐมโอสถ ถนนศรีรองเมือง โทร. 312118
กาญจนศิลป์ ถนนศรีรองเมือง โทร. 311415
มีชัยเพชรพลอย 157 ถนนขวาง อำเภอเมือง โทร. 312452
นพรัตน์ถนนขวาง โทร. 312224
บ้านเสื่อดี หมู่บ้านไชยยันต์ โทร. 321651
จันทร ถนนเบญจมราชูทิศ โทร. 312339


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร