สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด ริมถนนเลียบเนินมีเนื้อที่ ประมาณ 30 ไร่ มีเกาะอยู่กลางบึงขุดขนาดกลาง ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตาก- สินมหาราช ในบริเวณบึงที่ล้อมรอบเกาะนี้นอกจากจะใช้เป็นที่พายเรือเล่นแล้ว ยังใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาของ ประมงจังหวัดอีกด้วย


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด | การเดินทาง
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร