การเดินทาง


ทางรถยนต์ หากขับรถไปเอง ไปได้ 2 ทาง คือ

เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี ระยะทางประมาณ 291 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง-จันทบุรี ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัทขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) มีรถโดยสารธรรมดาจากกรุงเทพฯไปจันทบุรี ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 3912504 สำหรับรถปรับอากาศ มีรถทัวร์ของบริษัทเอกชนคือ เชิดชัยทัวร์ โทร. 3929227 สหมิตรทัวร์ โทร. 3914164 และพรนิภาทัวร์ โทร. 3915179 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร