เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานเทศกาลพัทยา

งานเทศกาลพัทยา ประมาณเดือนเมษายน เมืองพัทยาได้จัดงานเทศกาลพัทยาขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ชื่อเสียง ในงานจัดให้มีการประกวดขบวนรถประดับแสงสี การประกวดนางงามพัทยา การจุดดอกไม้ไฟริมทะเล การแข่งขันกีฬาทางน้ำ จำหน่ายสินค้าที่ระลึก และมหรสพต่าง ๆ มากมาย มักจะจัดในช่วงเทศกาลวันไหลของทุกปี

เทศกาลงานวันไหล

เทศกาลงานวันไหล เป็นงานสงกรานต์ของภาคตะวันออก ซึ่งแตกต่างกว่าที่อื่น ๆ คือ จะเริ่มเล่นกันประมาณวันที่ 16 หรือ 17-18-19 เมษายน โดยเรียกกันว่า " วันไหล "

สำหรับเมืองพัทยา ได้กำหนดวันไหลเป็นวันที่ 19 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีรดน้ำดำหัวและสาดน้ำกันเป็นที่สนุกสนาน การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดนางงามวันไหลและขบวนแห่

งานประเพณีวิ่งควาย

งานประเพณีวิ่งควาย วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 การวิ่งควายนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี ในวันงานชาวไร่ชาวนา จะได้แต่งควายของตนอย่างสวยงามด้วยผ้าแพรพรรณสีต่าง ๆ และนำขบวนควายมา ชุมนุมกันที่หน้าเทศบาลเมืองชลบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขันวิ่งควายและประกวดสุขภาพของควายด้วย นอก จากนี้ที่อำเภอหนองใหญ่ก็มีการจัดงานประเพณีวิ่งควายเช่นกัน โดยจัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำ หลังวันออกพรรษา


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร