ร้านอาหารในอำเภอบางแสน


แสนสมบูรณ์229-230 ถ.ชายหาด โทร. 376636
แสนสุข 1-48 ถ.ชายหาด โทร. 376622
ซีวิว 55-150 ถ.ชายหาด โทร. 376025
ดีพร้อม 240 ถ.ชายหาด โทร. 376622
ชมทะเล ริมชายหาดบางแสน
ศาลาไทย 46/9 ถ.สุขุมวิท โทร. 376035


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก