การเดินทาง


ทางรถยนต์

เนื่องจากจังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงมีเพียงรถโดยสารเท่านั้นที่วิ่ง- บริการผู้โดยสาร สำหรับรถไฟนั้นจัดไปพัทยาเท่านั้นในลักษณะทัวร์เช้า-ไปเย็นกลับ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยออกจากสถานีหัวลำโพงเวลา 06.20 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.35 น. ราย- ละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 2237010, 2237020

ทางรถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งเอกมัย เที่ยวแรกออกเวลา 04.00 น. และทุก ๆ 10 นาที เที่ยวสุดท้ายออกเวลา 23.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทร. 3912504

รถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งเอกมัย เที่ยวแรกออกเวลา 05.50 น. และทุก ๆ 20 นาที ถึง 08.00 น. จากนั้นจะออกทุก 30 นาที จนถึงเที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 3919829

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวชายหาดบางแสน โดยรถโดยสารนั้นสามารถไปได้ทั้ง- รถธรรมดา และรถปรับอากาศ สำหรับรถธรรมดาจะลงรถที่ปากทางเข้าชายหาดบางแสนหรือจะลงที่ตลาด หนองมนก็ได้ จากนั้นสามารถต่อรถสองแถวเข้าชายหาด รถปรับอากาศติดต่อได้ที่บริษัท ศรีราชาทัวร์ ที่ขนส่งเอกมัย โดยจะมีรถออกเที่ยวแรกเวลา 05.30 น. และทุก ๆ 30 นาที จนถึงเที่ยวสุดท้าย 21.00 น. รายละเอียดติดต่อ โทร. 3905188 (ศรีราชาทัวร์มีรถรับ-ส่งระหว่างตลาดหนองมน-บางแสน-หนองมน ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มเติม)


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร