เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

เป็นงานเทศกาลประจำปีจัดในช่วงฤดูผลไม้ ประมาณ เดือนพฤษภาคม ของทุกปี สถานที่จัดงานจะสลับหมุนเวียนกันระหว่าง อำเภอเมืองระยอง กับ อำเภอแกลง ในงานจัดให้มีขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การประกวดผลไม้ ประกวดธิดา ชาวสวนผลไม้ การจำหน่าย ผลไม้และผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล ตลอดจนการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร

งานวันสุนทรภู่

จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 มิถุนายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่ การแสดงละคร ใน- วรรณกรรมของสุนทรภู่การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น

งานพระเจดีย์กลางน้ำ

เป็นงานประเพณี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญ เดือนสิบสอง ณ วัด- ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในงานจัดให้มีการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ การแข่งขันเรือยาว การ ลอยกระทง และการแสดงมหรสพต่าง ๆ

งานปีใหม่และงานกาชาด

จัดขึ้นในระหว่างปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัด เป็นงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าและการแสดงมหรสพ


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร