ร้านอาหารในอำเภอบ้านฉาง


งามประเสริฐ 90/74 ถนนสุขุมวิท โทร. 602065
ไทโย๊ะ 86/45 ถนนสุขุมวิท โทร. 602849
นายจำเนียร 74/9 ตำบลพลา โทร. 601574
พลาซีฟู้ด หมู่ 2 ตำบลพลา
พยูนซีฟู้ด ถนนบ้านฉาง-พยูน โทร. (01) 321207
ว.โอชา 65/16 ตำบลบ้านฉาง โทร. 601076


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก