ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าพื้นเมือง

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล พวกของทะเลแห้งทั้งหลายได้แก่ กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาหมึก ปลาเค็ม เป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อและรู้จักกันดีในด้านของคุณภาพและราคา ย่อมเยา ย่านจำหน่ายที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ ตลาดบ้านเพ หรือตามตลาดในตัวเมืองระยอง

ผลไม้ สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน คือ ผลไม้ประเภท ทุเรียน เงาะ มังคุด ระกำหวาน ในช่วงฤดูผลไม้นี้จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและหาซื้อ ผลไม้รสอร่อย ราคาย่อมเยา และคุณภาพดี ที่จังหวัดระยอง จำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์เสื่อกก เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวของชาว ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จะหาซื้อ- ผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่ ร้านกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร