สถานที่พักบนเกาะหมาก


เกาะหมากรีสอร์ท แอนด์ คาบาน่า กรุงเทพฯ โทร. 3196714-5, 2330679 โทรสาร 3196715 จำนวน 20 ห้อง ราคาคนละ 1,400-2,400 บาทรวมอาหารและเรือไป-กลับ

หมายเหตุ ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามราคาก่อนเข้าพัก


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | ร้านอาหาร