สถานที่พักบนเกาะกระดาด


เกาะกระดาดไอส์แลนด์ รีสอร์ท โทร. 5111145 ต่อเกาะกระดาด กรุงเทพฯ โทร. 3682634, 3682675 จำนวน 95 ห้อง ราคาคนละ 1,600-1,800 บาทรวมอาหารและเรือไป-กลับ

หมายเหตุ ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามราคาก่อนเข้าพัก


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | ร้านอาหาร