เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานวันตราดรำลึก

เป็นงานประเพณีที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัด จัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมือง ตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระ ปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2449 ชาวจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ในงานจัดให้มีนิทรรศการ การประกวดธิดาตราดรำลึก การ ประกวดสุนัขหลังอาน การแสดงและการออกร้าน การจัดนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ การจัดมหรสพต่างๆ

งานวันระกำหวาน

มีประมาณต้นเดือนมิถุนายน ในงานวันระกำหวาน มีการประกวดขบวนรถที่ ประดับตกแต่งด้วยผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะระกำ และมีธิดาระกำหวานนั่งประจำรถด้วย ขบวนแห่จะผ่าน ถนนสายสำคัญ และสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการประกวดสุนัขหลังอาน ประกวดผลไม้ พืชผัก จัดตลาดนัดระกำหวาน นิทรรศการและการออกร้านของหน่วยราชการ


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร