" เมืองพลอยแห่งสยาม หมู่เกาะงามครึ่งร้อย อร่อยระกำแสนหวาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อนุสรณ์สถานเขาล้าน บวรสถานยุทธนาวี (เกาะช้าง) เส้นทางดีสู่กัมพูชา ศูนย์การค้าชายแดน "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ภาพเรือใบกับโป๊ะ หมายถึงเมืองท่าชายทะเลและอาชีพการประมง ซึ่งมีปลาทะเลชนิดต่าง ๆ ชุกชุม เกาะเบื้องหลังออกไป คือเกาะช้างซึ่งเป็นธรรมชาติที่เด่นที่สุดของจังหวัด


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)
วัดโยธานิมิตร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอแหลมงอบ

แหลมงอบ
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง
แหลมศอก
บ้านน้ำเชี่ยว
อ่าวตาลคู่


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเขาสมิง

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ่อไร่

น้ำตกเขาสลัดได
ตลาดพลอย


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองใหญ่

หาดทรายงาม
หาดทรายแก้ว
หาดไม้รูด(หาดสำราญ)
หาดบานชื่น
ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย
บ้านหาดเล็ก


เกาะต่าง ๆ ในเขตจังหวัดตราด

เกาะปุย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เกาะเหลายา
เกาะหวาย
เกาะง่าม
เกาะพร้าว
เกาะหมาก
หมู่เกาะรัง
เกาะกระดาด
เกาะกูด

เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


การเดินทาง


แผนที่


ที่ระลึกจากจังหวัด


สถานที่พัก


ร้านอาหาร


ตัวแทนรับจองห้องพักบนเกาะต่าง ๆ และบริการเช่าเรือ


copyright 2000 www.thaitourzone.com all rights reserved.