ที่ระลึกจากจังหวัด


ของที่ระลึก

อัญมณี (พลอย) เครื่องประดับ

อ.เมือง

แสงเจริญการพลอย
เกียรติสยาม การพลอย
ตุ๊กตาพลอย
เจ๊แมวการพลอย

อ.บ่อไร่

ตลาดบ่อไร่

เครื่องจักสาน (งอบ , หมวก)

อ.แหลมงอบ ตลาดสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร