เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


ประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด

ประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี 2534 และจะจัดประจำทุกปี ในวันที่ 1-2 มีนาคมของทุกปี ณ บริเวณสวนสมเด็จฯ และบึงพลาญชัย มีการแห่ขบวนผะเหวด 13 ขบวน ตามกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จากอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ การฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เทศกาลกินข้าวปุ้น (ขนมจีน ) ซึ่งจังหวัดได้จัดไว้บริการแก่ผู้ร่วมงานทุกคน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยขบวนแห่ต้นเทียนแต่ละวัด ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้ สีสวยสดและสาวงามจะเคลื่อนขบวนจากคุ้มต่าง ๆ ผ่านตลาดไปบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อร่วมประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดตามอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ด มีขบวนแห่บั้งไฟซึ่งจัดอย่างสวยงาม แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะที่อำเภอพนมไพร และอำเภอสุวรรณภูมิ มีขบวนแห่ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ระดับจังหวัด ประชาชนภายในจังหวัด และจังหวัดข้างเคียงได้เดินทางมาชมเป็นจำนวนมาก


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร