ที่ระลึกจากจังหวัด


จังหวัดร้อยเอ็ดมีแหล่งที่ผลิต ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหลายประเภทอาทิ ผ้าไหมที่บ้านหวายหลืม อำเภอ- ธวัชบุรี มีผ้าไหมหลายชนิดมากมาย ทั้งสีสันลวดลายและความประณีต ร้อยเอ็ดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต- ผ้าไหมชั้นเยี่ยม ได้รับรางวัลในการประกวดผ้าไหมหลายครั้ง แคน ที่บ้านสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็น แคนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการทำฟืมสำหรับทอผ้าที่บ้านเขือง อำเภอธวัชบุรี สามารถ ทำรายได้ ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก สำหรับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึกได้แก่

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง หลังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 511260 สถานที่รวบรวม และจำหน่าย จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านในจังหวัด เช่น ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง หมอนลายขิต เครื่องจักสาน เครื่องใช้พื้นเมืองฯลฯ
ร้านยวนจิต ถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม บ้านโนนเมือง จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือ ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง หมอนลายขิตฯลฯ
ร้านจรินทร์ 283-5 ถนนผดุงพานิช โทร.511645 จำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ของที่ระลึก ฯลฯ
จันเพ็ญ ( หัตถกรรมไหม ) ถนนสุริยเดชบำรุง จำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ดอกไม้ไหม ฯลฯ
ร้านลีนวัฒน์ ถนนสุนทรเทพ จำหน่ายผ้าไหม ฯลฯ
ร้านแม่บัวลอย ถนนผดุงพานิช จำหน่ายผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ
ร้านเสริมพันธ์ ถนนผดุงพานิช จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง หมอนขวาง หมอนขิต
ร้านภายในโรงแรมไหมไทย โรงแรมไหมไทย ถนนหายโศก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมือง
ร้านนกน้อย 63-5 ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. 511159 จำหน่ายแหนม หมูยอ หมูเส้น หมูหยอง


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร