การเดินทาง


ทางรถยนต์

ตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 512 กิโลเมตร ทางที่สะดวก และสั้น ที่สุดคือ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี - นครราชสีมา - บ้านไผ่ - มหาสารคาม ถึงร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง

ทางรถไฟและทางเครื่องบิน

ส่วนการเดินทางโดยรถไฟและเครื่องบินต้องไปลงที่ขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์เข้าร้อยเอ็ด

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดหมอชิต มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว

รถธรรมดา ติดต่อบริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 2710101-5

รถปรับอากาศ ติดต่อบริษัท ร้อยเอ็ดทัวร์ โทร. 2712998 จากจังหวัดร้อยเอ็ดรถออกจากสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล โทร. (043) 511939, 512546

ระยะทางจากจังหวัดไปอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง - อำเภอธวัชบุรี 10 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอโพนทอง 47 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอหนองพอก 88 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอเสลภูมิ 34 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอโพธิ์ชัย 58 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอสุวรรณภูมิ 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอเมืองสรวง 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภออาจสามารถ 34 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอพนมไพร 64 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอจตุรพักตร์พิมาน 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอปทุมรัตน์ 75 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอเกษตรวิสัย 47 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอโพนทราย 79 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอเมยวดี 73 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอศรีสมเด็จ 22 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอจังหาร 10 กิโลเมตร


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร