" ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ดวงตราเป็นรูปปราสาทหิน หมายถึงปราสาทสระกำแพงมีอยู่ 2 แห่ง ในจังหวัดนี้ดือ ปราสาทหิน วัดสระกำแพงใหญ่และปราสาทหินสระกำแพงน้อยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย

ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย
ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอห้วยทับทัน

ปราสาทบ้านปราสาท


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอปรางค์กู่

ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาทหินบ้านสมอ


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอขุขันธ์

ปราสาทตาเล็ง


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอไพรบึง

บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอขุนหาญ

น้ำตกสำโรงเกียรติ หรือน้ำตกปีศาจ
น้ำตกห้วยจันทร์ หรือน้ำตกกันทรอม
น้ำตกพรหมวิหาร
ปราสาทตำหนักไทร


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอกันทรลักษ์

ผามออีแดง

เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


การเดินทาง


แผนที่


ที่ระลึกจากจังหวัด


สถานที่พัก


ร้านอาหาร


copyright 2000 www.thaitourzone.com all rights reserved.