ร้านอาหาร


เกษศิริ ภายในโรงแรมเกษศิริ ถนนขุขันธ์ โทร. 614006-7
ครัวเธียร์ ถนนขุขันธ์ โทร. 612034
ค็อฟฟี่เบียร์ ถนนอุบล-ศรีสะเกษ โทร. 612126
จั่วสหมิตร ถนนกวงเฮง โทร. 612765
เจียวกี่ ถนนศรีสะเกษ โทร. 611479
นพเก้า 1 ถนนกวงเฮง โทร. 613606
นพเก้า 2 ถนนอุบล ศรีสะเกษ โทร. 611948
บุปผา ถนนกลางเมือง โทร. 612398
พรหมพิมาน ภายในโรงแรมพรหมพิมาน ถนนหลักเมือง โทร. 612677, 612696
เพิ่มทรัพย์ ถนนศรีสะเกษ โทร. 612879
พรหมลิขิต ถนนวิจิตรนคร โทร. 611688
เพิ่มผล ถนนเทพา โทร. 611675
ไพรัชภัตตาคาร ด้านหลังสถานีรถไฟ โทร. 611876
มิตรภาพ ถนนปลัดมณฑล โทร. 612903
ยุ่นโภชนา ถนนเทพา โทร. 612738
สมไก่หมุน ถนนอุบล-ศรีสะเกษ โทร. 613091
สีเขียว ถนนศรีวิเศษ โทร. 611589
สุไมตรี เบค แอนด์ เค็ก ถนนอุบล- ศรีสะเกษ โทร. 612141
แสงวิวัฒน์ ถนนอุบล-ศรีสะเกษ โทร. 611544
แสงศิริ ถนนราชการรถไฟ โทร. 611633
อุทุมพร ถนนขุขันธ์ โทร. 611634
เอราวัณ ถนนอุบล-ศรีสะเกษ โทร. 611606
เอี้ยวเสี้ยวค้า ถนนอุบล-ศรีสะเกษ โทร. 611758
โองไอศครีม ถนนขุขันธ์ โทร. 613450


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก