ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าที่ระลึกของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ สินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าลานขิต ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ เครื่องจักสาน งานหัตถกรรม เช่น ครุน้อย เกวียนน้อย โดยหาซื้อได้บริเวณถนนราชการรถไฟ นอกจากนี้ กระเทียมและหอมแดง ที่หาซื้อได้ทั่วไป


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร