การเดินทาง


ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา เข้าทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ หรือใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 24 จากอำเภอสีคิ้วผ่านอำเภอโชคชัย - นางรอง ประโคนชัย - ปราสาท แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 220 ผ่านอำเภอขุขันธ์ เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทาง (บขส.) ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิต) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง ราคาค่าโดยสารรถธรรมดา 131 บาท รถปรับอากาศ 185 บาท และรถปรับอากาศวีไอพี. 360 บาท ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร. 2720295 (รถธรมดา) และโทร. 2725299, 2725242 (รถปรับอากาศ) หรือรถร่วมเอกชน บริษัท กิจการ- ราชสีมา และบริษัท ศิริรัตนพล โทร. 2725321

ทางรถไฟ

จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถธรรมดา รถเร็ว และรถด่วน สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี วันละ 6 รอบ ลงที่สถานีศรีสะเกษ ระยะทาง 515 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 2237010, 2237020

นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารจากตัวอำเภอเมืองศรีสะเกษไปยังอำเภอต่าง ๆ ทุกอำเภอและจังหวัด ใกล้เคียงด้วย การเดินทางในตัวเมือง มีรถสามล้อรับจ้างอยู่ทั่วไป

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง - อำเภอกันทรารมย์ 27 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอกันทรลักษ์ 64 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอขุขันธ์ 49 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอราษีไศล 39 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภออุทุมพรพิสัย 25 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอขุนหาญ 61 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอปรางค์กู่ 60 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอไพรบึง 43 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอยางชุมน้อย 60 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอห้วยทับทัน 39 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอโนนคูณ 70 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอศรีรัตนะ 43 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอบึงบูรพ์ 41 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอวังหิน 35 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอภูสิงห์ 74 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอน้ำเกลี้ยง 46 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอพยุห์ 20 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 28 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ 34 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอเบญจลักษณ์ 57 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดศรีสะเกษ - จังหวัดใกล้เคียง

ศรีสะเกษ - สุรินทร์ ระยะทาง 101 กิโลเมตร
ศรีสะเกษ - อุบลราชธานี ระยะทาง 60 กิโลเมตร
ศรีสะเกษ - ร้อยเอ็ด ระยะทาง 145 กิโลเมตร
ศรีสะเกษ - ยโสธร ระยะทาง 100 กิโลเมตร


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร