เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ (จัดช่วงตรุษจีน) เป็นงานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทย เชื้อสายจีน ในจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน จะจัดให้มีขึ้นในราวเดือนกุมภาพันธ์ ในงานจะมีการแห่มังกรทองซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเทพเจ้าที่บันดาลคุณประโยชน์อย่างมากแก่มวลมนุษย์ จึง แห่แหนเพื่อแสดงความกตัญญู มีการเชิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามศาลเจ้าต่าง ๆ มาร่วมขบวนด้วย ริ้วขบวนจะประกอบด้วย วงดุริยางค์ ขบวนธง ขบวนสิงโต ขบวนเจ้าพ่อเจ้าแม่ ขบวนมังกรทอง ฯลฯ แห่ไปตามถนนต่างๆ ในตัวเมือง การเชิดมังกรทองที่จังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเสียงมากในด้านความสวยงาม และการแสดงที่ตื่นเต้นเร้าใจ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

งานประเพณีบุญกำฟ้า บ้านวังรอ

งานประเพณีบุญกำฟ้า บ้านวังรอ จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ที่บ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มักจะจัดในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 งานบุญกำฟ้าเป็นประเพณีโบราณของชาวไทพวนและไทโซ่ง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของบ้านวังรอ ชาวพวนและโซ่งมีความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผี โดยเฉพาะ " ผีฟ้า " จึงมีงานทำบุญประจำปีด้วยความเชื่อถือว่าจะนำความสุขและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชน

ประเพณีการแข่งเรือ

ประเพณีการแข่งเรือ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จะมีงานปิดทองไหว้พระ วัดที่มีแม่น้ำไหลผ่านหรือวัดใกล้เคียงแม่น้ำจะมีประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และความสามารถของฝีพาย ที่นำเรือยาวของตนเข้าแข่งขัน งานวัดที่สำคัญคือ งานปิดทอง ไหว้พระของวัดจอมคีรีนาคพรต ซึ่งเป็นงานวัดงานสุดท้ายประจำปี การแข่งเรือมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดเกาะหงส์ ตำบลตะเคียน อำเภอเมือง

งานประเพณีสงกรานต์ บ้านเขาทอง

งานประเพณีสงกรานต์ บ้านเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี เป็นงานประเพณีของตำบลเขาทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยเชื้อสายมอญ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เช่น รำพิษฐาน รำช้าเจ้าโลม เต้นกำรำเคียว การจับข้อมือสาว เข้านางสุ่ม ฯลฯ


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร