" เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบรเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
รูปวิมานซึ่งเป็นที่สถิตของชาวสวรรค์ หมายถึง ชื่อครั้งหลังสุดของจังหวัดเป็นเมืองสำคัญในการ รบทัพจับศึกตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์

บึงบอระเพ็ด
วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา)
อุทยานสวรรค์
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
วัดเกรียงไกรกลาง
ถ้ำบ่อยา
วัดวรนาถบรรพต (เขากบ)
วัดนครสวรรค์ (วัดหัวเมือง)
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอตาคลี

สระทะเล
เขาถ้ำบุนนาค
จันเสนเมืองโบราณ
เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก)


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอตากฟ้า

วัดถ้ำพรสวรรค์
วัดถ้ำเขาชายธง


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอโกรกพระ

เขื่อนวังรอ
เขาถ้ำพระ


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอบรรพตพิสัย

เขาหน่อ-เขาแก้ว


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอพยุหะคีรี

บ้านโคกไม้เดน


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอหนองบัว

เขาพระ


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ทุ่งหินเทิน

เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


การเดินทาง


แผนที่


ที่ระลึกจากจังหวัด


สถานที่พัก


ร้านอาหาร


copyright 2000 www.thaitourzone.com all rights reserved.