" เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ภาพสระ หมายถึงเมืองสระหลวง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดนี้ เป็นเมืองโบราณสมัยขอมและเป็น หัวเมืองเอกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต้นโพธิ์ หมายถึงวัดโพธิ์ประทับช้าง


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร