เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานวันลางสาด

กำหนดงาน ประมาณ วันเสาร์-อาทิตย์ หรือปลายเดือนกันยายนของทุกปี

ความเป็นมาลางสาดเป็นผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเป็นอาชีพหลักของเกษตรชาวอำเภอลับแลเป็นเวลานาน กลุ่มเกษตรกรอำเภอลับแล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศและสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวันลางสาดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงพันธุ์ลางสาดของตนให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

กิจกรรม งานวันลางสาด จัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับลางสาด การประกวดลางสาด ธิดาลางสาด การประกวดรถผลไม้ การออกร้านสินค้าพื้นเมือง ตลอดจน การแสดงและมหรสพพื้นเมืองของชาวลับแลอีกด้วย

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

กำหนดงาน การแห่ปราสาทผึ้งนี้นิยมทำกันในงานมงคล เช่น งานทอดกฐิน งานรับรองเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ เช่น ในคราวรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จประพาสเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 2444

พิธีกรรม เป็นประเพณีที่นิยมทำกันในอำเภอลับแลมากกว่าอำเภออื่นๆ โดยชั้นแรก เขาจะแกะมะละกอเป็นรูปดอกไม้ต่าง ๆ ตามความต้องการ แล้วเอามะละกอที่สลักไว้นั้นจุ่มลงในขี้ผึ้งที่เคี่ยวจนเหลว นำไปจุ่มน้ำเย็นอีกทีหนึ่ง ขี้ผึ้งที่หุ้มมะละกอก็จะหลุดออกเป็นดอก ๆ แล้วนำดอกไม้ขี้ผึ้งนั้นมาเสียบกับต้นกล้วย หรือปราสาทที่ทำขึ้น ประดับประดาให้แลดูสวยงามตามรสนิยม เมื่อทำปราสาทแล้วก็นำเข้าขบวนแห่และมีฆ้องกลองประโคม

งานเทศกาลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

งานเทศกาลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล วันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3

ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า

ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร