" อุตรดิตถ์เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ดวงตราเป็นรูปแท่นมีมณฑปครอบ หมายถึงพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งชาวเมืองในสมัยนั้นได้สร้างไว้ เป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน
วัดใหญ่ท่าเสา
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง
วัดพระฝาง


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองลับแล

อำเภอลับแล
อนุสาวรีย์พระศรีนพมาศ
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
หนองพระแล
วัดดอนสัก
วัดเจดีย์คีรีวิหาร
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
น้ำตกแม่พลู
เวียงเจ้าเงาะ


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอพิชัย

เมืองพิชัย
วัดเอกา
บ้านห้วยคา


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอท่าปลา

เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนดินช่องเขาขาดหรือแซดเดิ้ล


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำปาด

วนอุทยานสักใหญ่


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอทองแสนขัน

บ่อเหล็กน้ำพี้
ถ้ำดิน

เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


การเดินทาง


แผนที่


ที่ระลึกจากจังหวัด


สถานที่พัก


ร้านอาหาร


copyright 2000 www.thaitourzone.com all rights reserved.