การเดินทาง


ทางรถยนต์

อุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ491 กิโลเมตร การเดินทางโดยทางรถยนต์สามารถไป ได้ 2 ทาง คือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทาง 117 เข้าพิษณุโลก แล้วเดินทางตามเส้นทาง หมายเลข 11 ถึงอุตรดิตถ์ อีกเส้นทางหนึ่งคือ จากกรุงเทพฯ ไปสิงห์บุรี แล้วใช้เส้นทางสายอินทร์บุรี - ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงอุตรดิตถ์

ทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารธรรมดาจากกรุงเทพฯ สู่อุตรดิตถ์ทุกวัน วันละหลายเที่ยว จาก สถานีขนส่งสายเหนือ รายละเอียดติดต่อ โทร. 2710101-5 สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ ติดต่อบริษัทถาวร ฟาร์ม โทร. 2823341 , 2713011 และวินทัวร์ โทร. 2712984

ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวัน วันละหลายเที่ยวจากสถานีรถไฟ กรุงเทพฯ รายละเอียดติดต่อ โทร. 2237010, 2237020






<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร