" บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
โดยเหตุที่พญาตานีเป็นปืนคู่บ้านคู่เมืองของปัตตานีมาแต่โบราณ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ปัตตานี


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองปัตตานี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
หมู่บ้านรูสะมิแล
พิพิธภัณฑ์ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
ศาลหลักเมือง
มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
สถานที่หล่อปืนใหญ่


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอยะหริ่ง

วังเก่ายะหริ่ง
หาดตะโละกาโปร์
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ
แหลมตาชี


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอปะนาเระ

หาดชลาลัย
หาดมะรวด
หาดราชรักษ์
หาดแฆแฆ
หาดปะนาเระ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบ่อชัย
ตลาดนัดปาลัส


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอสายบุรี

ภูเขาสะลินดงบายู
หาดวาสุกรี
บ้านปะเสยะวอ
ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง
พระพุทธรูปวัดสุทธิกาวาส


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอมายอ

เขาฤาษี


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอยะรัง

ซากเมืองเก่า


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอหนองจิก

วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หาดรัชดาภิเษก หรือหาดสายหมอ


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอโคกโพธิ์

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7
วัดช้างให้
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
น้ำตกโผงโผง
น้ำตกอรัญวาริน


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตกิ่งอำเภอไม้แก่น

หาดทราย-ชายบึงบ้านละเวง
หาดบางสาย
หาดป่าไหม้


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตกิ่งอำเภอทุ่งยางแดง

วนอุทยานปราสาทนางผมหอม


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตกิ่งอำเภอกะพ้อ

น้ำตกห้วยบือแนบูดี

เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


การเดินทาง


แผนที่


ที่ระลึกจากจังหวัด


สถานที่พัก


ร้านอาหาร


copyright 2000 www.thaitourzone.com all rights reserved.