ร้านอาหาร


จันทร์เพ็ญ ถนนปัตตานีภิรมย์ โทร. 349644 จำหน่ายอาหารไทย จีน ฝรั่ง
ไพลิน ถนนเจริญประดิษฐ์ โทร. 348655
ริมน้ำ ซอยถนนหนองจิก โทร. 349371
ลอนดอน เลขที่ 15 ถนนปัตตานีภิรมย์ โทร. 349697, 348681 จำหน่ายอาหารไทย จีน ฝรั่ง
ศรีเวียงพิงค์ เลขที่ 4/1 ถนนหนองจิก โทร. 349232 จำหน่าย อาหาร ไทย จีน ฝรั่ง
สยาม ถนนพิพิธ โทร. 348709


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก