การเดินทาง


ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,055 กิโลเมตร หรือ 1,025 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ (สถานีโคกโพธิ์) การเดินทางไปได้สะดวกทั้งทางรถประจำทาง รถไฟและเครื่องบิน ดังนี้

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ระยะทาง 90 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41, 42, 43 ผ่านจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผ่านปากน้ำเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางอีก 505 กิโล- เมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 4351199 (รถปรับอากาศ) โทร. 4345557-8 (รถธรรมดา)

ทางรถไฟ

จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีโคกโพธิ์ ทุกวัน ราย- ละเอียดสอบถามได้ จากหน่วยบริการเดินทาง ภายในบริเวณสถานี กรุงเทพฯ โทร. 2237010, 2237020

จากสถานีโคกโพธิ์ จะมีรถโดยสารประจำทางและรถแท็กซี่บริการระหว่างอำเภอโคกโพธิ์-อำเภอ เมือง ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร

ทางอากาศ

มีเครื่องบินของ บริษัทการบินไทย จำกัด บริการระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวันและต่อเครื่อง จากหาดใหญ่ไปปัตตานี (สนามบินบ่อทอง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 2800070, 2800080

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถต่อรถโดยสารประจำทาง หรือรถแท็กซี่ จากหาดใหญ่ไปปัตตานี ได้ทุกวัน ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ชั่วโมงเศษ

ระยะทางจากจังหวัดไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง-อำเภอหนองจิก 8 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอยะหริ่ง 15 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอยะรัง 15 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโคกโพธิ์ 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอมายอ 29 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปะนาเระ 45 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอสายบุรี 50 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง 46 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอแม่ลาน 53 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอไม้แก่น 67 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอกะพ้อ 65 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดไปยังสถานที่ใกล้เคียง

ปัตตานี-ยะลา ระยะทาง 35 กิโลเมตร
ปัตตานี-นราธิวาส ระยะทาง 92 กิโลเมตร
ปัตตานี-สงขลา ระยะทาง 99 กิโลเมตร

<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร